Książki autorskie [3]
Mądry Wiesław, Mańkowski Dariusz, Kaczmarek Zygmunt, Krajewski Paweł, Studnicki Marcin: Metody statystyczne oparte na modelach liniowych w zastosowaniach do doświadczalnictwa, genetyki i hodowli roślin, Monografie i Rozprawy Naukowe Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 2010, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 163 s.
Książki redagowane [2]
Olczak-Kowalczyk Dorota (red.), Olczak-Kowalczyk Dorota, Kaczmarek Urszula, Kawala Beata, Bachanek Teresa, Zadurska Małgorzata, Gozdowski Dariusz, Strużycka Izabela, Małkiewicz Elżbieta, Turska-Szybka Anna, Dunin-Wilczyńska Izabella, Dubowik Magdalena: Monitoring zdrowia jamy ustnej :monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013-2015 : ocena stanu zdrowia jamy ustnej i jego uwarunkowań w populacji polskiej w wieku 3, 10 i 15 lat w 2015 roku, 2016, Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ISBN 978-83-76-37-378-2, 343 s.
Rozdziały z monografii [51]
Artyszak Arkadiusz, Gozdowski Dariusz, Kucińska Katarzyna: Effect of foliar fertilization with silicon on selected physiological parameters, yield and technological quality of sugar beet, w: 7th International Conference on Silicon in Agricultur, 24-28 October 2017, UAS, Bengaluru, India :proceedings of abstracts / Prakash N.B [i in.] (red.), 2017, University of Agricultural Sciences, ss. 102
Artyszak Arkadiusz, Borodynko-Filas Natasza, Gozdowski Dariusz: Liczebność mątwika burakowego (Heterodera schachtii Shm.) w zmianowaniu: burak cukrowy – pszenica ozima – rzepak ozimy, w: 58. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego :Poznań, 6-8 lutego 2018 : streszczenia, 2018, ss. 31-32
Baczewska-Dąbrowska Aneta, Dmuchowski Wojciech, Brągoszewska Paulina [i in.]: Evaluation of changes in pollution with heavy matals the northern regions of Warsaw in the years 1993-2015, w: XVI Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. prof Juliana Aleksandrowicza "Jawny i Utajony Niedobór Magnezu" oraz XIII Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Pierwiastki Śladowe w Środowisku "Problemy Ekologiczne i Analityczne", Olsztyn, 4-6 września 2016 r. :[program i książka abstraktów]., 2016, ss. [41]
Baczewska-Dąbrowska Aneta, Dmuchowski Wojciech, Brągoszewska Paulina [i in.]: Wpływ zasolenia gleby na stan równowagi jonowej w liściach lipy krymskiej (Tilia × euchlora K.Koch), w: Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku :materiały konferencyjne : konferencja naukowa Kórnik-Poznań, 17-19 października 2016 / Tomaszewski Dominik, Jagodziński Andrzej (red.), 2016, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, ISBN 978-83-7986-121-7, ss. 241-243
Cieśla Mirosław, Gozdowski Dariusz, Toka Felix: Zmiany preferencji konsumentów karpia na przykładzie mieszkańców Mazowsza i województw sąsiadujących, w: Wielofunkcyjność gospodarki stawowej w Polsce :aktualne uwarunkowania / Cieśla Mirosław, Wojda Ryszard (red.), 2010, Wydawnictwo "Wieś Jutra", ss. 109-118
Dmuchowski Wojciech, Baczewska-Dąbrowska Aneta, Gozdowski Dariusz [i in.]: Wpływ ekranów akustycznych na redukcję emisji metali ciężkich do środowiska przy trasie szybkiego ruchu, w: Kształtowanie i ochrona środowiska obszarów o zróżnicowanych walorach przyrodniczych : uwarunkowania przyrodnicze, 2011, ss. 45
Ankieta 2013
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony


Powrót
Cytuj
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?