Baza wiedzy: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Dawid Madej - Brak zdjęcia - obrazek zastępczy z symboliczną sylwetką osoby

Menu pracownika

Publikacje

Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0001-9096-4767https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-9096-4767http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-9096-4767%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-9096-4767

Jednolity identyfikator zasobu
https://bw.sggw.edu.pl/info/author/WULSdd59d8fcfeb244dd847a8d7cc52fcb54/

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek