Baza wiedzy: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Dariusz Gozdowski

dr hab. Dariusz Gozdowski

Menu pracownika

Profil

Kontakty

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

1999 - ukończenie studiów magisterskich na Wydziale Rolniczym (obecnie Wydz. Rolnictwa i Biologii) SGGW 

1999-2005 - studia doktoranckie na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW (więcej nt. pracy dr

od roku 2005 - zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Biometrii (dawniej Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki) SGGW

2017 - uzyskanie stopnia dr hab. (więcej informacji)


Obecnie prowadzę zajęcia dydaktyczne z zakresu podstaw i zastosowań informatyki oraz statystyki w naukach przyrodniczych (na kierunkach studiów: rolnictwo, biologia, ogrodnictwo, technologia żywności, inżynieria ekologiczna). Zainteresowania naukowe: wykorzystanie metod statystycznych (w tym geostatystycznych) i systemów informacji geograficznej (GIS) w analizie danych w badaniach przyrodniczych.

Obszary badawcze

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-7365-7607https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-7365-7607http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-7365-7607%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-7365-7607

Jednolity identyfikator zasobu
https://bw.sggw.edu.pl/info/author/WULSb596f99579674796875882b291d31364/

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek