Baza wiedzy: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ustawienia i Twoje konto

Baza Wiedzy SGGW
Powrót
Ewa Osińska - Brak zdjęcia - obrazek zastępczy z symboliczną sylwetką osoby

prof. dr hab. Ewa Osińska

Menu pracownika

Projekty

Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-4966-3484https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-4966-3484http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-4966-3484%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-4966-3484

Jednolity identyfikator zasobu
https://bw.sggw.edu.pl/info/author/WULS0ad32632a77745d9bd4ff912d3128707/

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek