Baza wiedzy: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Centrum Wodne - Brak logo - obrazek zastępczy z symbolem logo w formie tarczy

Menu jednostki

Profil

  • Profesorowie
  • Adiunkci
  • Pozostali pracownicy
  • Doktoranci
  • Publikacje
  • Wypromowane rozprawy doktorskie
  • Patenty
  • Udział w projektach

Jednolity identyfikator zasobu
https://bw.sggw.edu.pl/info/affiliation/WULS14036abae4684250ae38a39dba4ff0a4/

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek