Baza wiedzy: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Jarosław Przybył

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22593223639
  • Pokój
    b. 35, p. 36; 117
  • Konsultacje
    wtorek, czwartek 10 - 12

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Obszary badawcze

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0003-0959-184Xhttps://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0003-0959-184Xhttp://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0003-0959-184X%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0003-0959-184X

Jednolity identyfikator zasobu
https://bw.sggw.edu.pl/info/author/WULS1b5f5849eb7746df93e914878f4c5332/

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek