Baza wiedzy: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ustawienia i Twoje konto

Baza Wiedzy SGGW
Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Dorota Zielińska

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 0225937065
  • Pokój
    80

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Doktor habilitowany nauk rolniczych w dyscyplinie technologii żywności i żywienia. Od 12 lat jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Higieny i Zarządzania Jakością Żywności, w Katedrze Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności SGGW w Warszawie. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół badania wpływu mikrobioty jelitowej i probiotyków na zdrowie i funkcjonowanie organizmu człowieka.

Obszary badawcze

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0001-7845-1352https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-7845-1352http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-7845-1352%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-7845-1352

Jednolity identyfikator zasobu
https://bw.sggw.edu.pl/info/author/WULS7433ecb39cfb470ba7a4378bf56aa178/

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek