Baza wiedzy: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ustawienia i Twoje konto

Baza Wiedzy SGGW
Maintenance Mode

W dniach 05.12.2022 - 11.12.2022 będą trwały prace modenizacyjne. Strona Bazy Wiedzy będzie niedostępna

O Bazie Wiedzy

Baza Wiedzy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zawiera informacje o efektach prowadzonych w SGGW prac naukowych, badawczych i wdrożeniowych, w tym o publikacjach naukowych i dydaktycznych, rozprawach doktorskich, i ukończonych pracach dyplomowych na studiach I i II stopnia. W systemie rejestrowane są informacje o dorobku naukowym pracowników i doktorantów Szkoły Doktorskiej SGGW. W Repozytorium SGGW, stanowiącym ważną część systemu, są archiwizowane w wersji cyfrowej pełne teksty materiałów dokumentujących prowadzone prace, w tym: publikacje naukowe i popularnonaukowe. Dostęp do tych utworów mogą ograniczać warunki określone w umowach pomiędzy autorami i właścicielami praw majątkowych do dzieła (wydawcy, instytucje finansujące badania) lub interes uczelni związany z ochroną praw o charakterze przemysłowym.

Celem Bazy Wiedzy SGGW w Warszawie jest zapewnienie łatwego dostępu do informacji o kierunkach i wynikach prowadzonych na Uczelni badań, specjalizacji poszczególnych jej jednostek organizacyjnych oraz pracowników naukowych. System jest platformą komunikacyjną SGGW z innymi ośrodkami naukowymi oraz instytucjami finansującymi badania naukowe. Za aktualność i kompletność danych gromadzonych w systemie odpowiadają Instytuty i te jednostki organizacyjne SGGW, które obsługują działalność naukową.

Repozytorium, stanowiące integralną część systemu, umożliwia archiwizację i udostępnianie w modelu otwartym pełnych tekstów artykułów, monografii, rozdziałów i innych dokumentów.

Zapraszamy Państwa do testowania bazy!
Przejdź do wyszukiwania publikacji

Przydatne informacje

Cytowania oraz Indeks H na podstawie Google Scholar

W celu naliczenia cytowań oraz indeksu Hirscha w Bazie Wiedzy, naukowcy powinni założyć i udostępnić swój profil w serwisie Google Scholar

Kontakt

Zgłaszanie problemów: bw@sggw.edu.pl

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Koordynator Bazy Wiedzy SGGW

Beata Grzesiak

email: beata_grzesiak@sggw.edu.pl

tel. 22 59 35 716

Tematy bibliograficzne

Oddział Informacji Naukowej SGGW

email: bg_oin@sggw.edu.pl

Logowanie

W systemie CAS logujemy się poświadczeniami Centralnej Usługi Katalogowej (Microsoft 365) - jak w dostępie do poczty w domenie @sggw.edu.pl. W przypadku problemów z logowaniem do CAS, a braku problemów z logowaniem do usług Microsoft 365 proszę o werfyfikację, czy w haśle nie występują polskie (albo inne narodowe) znaki diakrytyczne.

Ważne informacje

Dzięki nowym możliwościom systemu informatycznego Bazy Wiedzy, pojawiła się możliwość samodzielnego wprowadzania przez autorów publikacji naukowych i popularno-naukowych po zalogowaniu na swoim profilu. Zachęcamy autorów do korzystania z tej funkcjonalności. Przed wprowadzeniem do Bazy Wiedzy nowej publikacji, należy się wcześniej upewnić, że ta publikacja nie została już wprowadzona przez innego współautora! Należy wyszukać publikację w Bazie Wiedzy po numerze DOI lub po tytule i jeśli nie zostanie odnaleziona, dopiero wtedy przystąpić do wprowadzania. W przypadku napotkania problemu, autor kontaktuje się z redaktorem wprowadzającym w swojej katedrze w celu rozwiązania go.

Dyscypliny naukowe
SGGW w Warszawie
Redaktorzy

 • Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW
 • Centrum Wodne
 • Instytut Biologii
 • Instytut Ekonomii i Finansów
 • Instytut Informatyki Technicznej
 • Instytut Inżynierii Lądowej
 • Instytut Inżynierii Mechanicznej
 • Instytut Inżynierii Środowiska
 • Instytut Medycyny Weterynaryjnej
 • Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa
 • Instytut Nauk Leśnych
 • Instytut Nauk o Zwierzętach
 • Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka
 • Instytut Nauk o Żywności
 • Instytut Nauk Ogrodniczych
 • Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki
 • Instytut Rolnictwa
 • Instytut Zarządzania
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instrukcje oraz szkolenia
Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) -"RODO", Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie informuje, że: rozwiń

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek